Amsterdamse Musea
  • 繁體中文
  • Nederlands
  • English
  • Русский
 

Over Ons

Amsterdam Museum Trailer (2016)
Onze Museum Monitor 2016 is geplaatst bij Code Culturele Diversiteit: http://codeculturelediversiteit.com/wp-content/uploads/2017/02/Museummon...
Onze Museum Monitor 2015 is geplaatst bij Boekmanstichting: http://catalogus.boekman.nl/pub/P16-0014.pdf

SAM
Het behartigen van haar gezamenlijke zakelijke belangen is ondergebracht in de stichting SAM (Samenwerkende Amsterdamse Musea).
Stichting (SAM) heeft een bestuur bestaande uit:
- Tonko Grever (voorzitter)
- Judikje Kiers, directeur Amsterdam Museum (vice-voorzitter)
- Guus Sluiter, directeur Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover (penningmeester)
- Carli van de Kerkhof (secretaris); tijdelijk overgenomen door Quilijn Krale 
- Jacqueline Grandjean, directeur oude kerk
- Liesbeth Bijvoet, zakelijk directeur Joods Cultureel Kwartier

OAM
Het OAM (Overleg Amsterdamse Musea) is een overlegorgaan van private en publieke musea in Amsterdam opgericht in 1994. De leden zijn geregistreerd als museum en lid van de museumvereniging en lid bij Amsterdam Marketing.

MOAM
Het MOAM (Marketing Overleg der Amsterdamse Musea) is een overleg waar alle hoofden en of directeuren marketing & communicatie plaats hebben. Zij adviseren het OAM en ze zijn opdrachtnemer vanuit het OAM.

De Museumnacht is ooit vanuit het MOAM ontstaan, maar staat inmiddels op eigen benen met relatieafspraken met SAM (www.n8.nl).
Het ACI zijn de Amsterdamse Culturele Instellingen. Het OAM is hier onderdeel van. Meer informatie ACI >>>