Amsterdamse Musea
  • 繁體中文
  • Nederlands
  • English
  • Русский
 

Over Ons

Facts & Figures OAM (2016):
- opgericht in 1994
- 48 Leden (duo lid sinds 01.01.2016: Frans Hals Museum (sinds 20.09.2016: Outsider Art Museum, Huis met de Hoofden en Het Klederdrachtmuseum)
- 13,3 miljoen bezoekers (2016)
- 38 miljoen online bezoekers (2016)
- 100% van onze leden zijn lid van de Museumvereniging Nederland en 44 zijn lid van ICOM (2016)
- 15 OAM leden zijn beneficiënt bij de BankGiro Loterij
- catering: 19 terrassen, 27 café's, 25 restaurants
- directeuren: 56
- ongeveer 2600 medewerkers (en 900 vrijwilligers)

Onze Monitor 2016 is geplaatst bij Code culturele diversiteit: http://codeculturelediversiteit.com/wp-content/uploads/2017/02/Museummon...
Onze Monitor 2015 is geplaatst bij Boekmanstichting: http://catalogus.boekman.nl/pub/P16-0014.pdf

Amsterdam Museum Trailer 2016

OAM
Het OAM is een overlegorgaan van private en publieke musea in Amsterdam opgericht in 1994. Het orgaan is actief sinds de jaren tachtig. De leden zijn geregistreerd als museum en lid van de museumvereniging, lid van de VVV Amsterdam, lid bij Amsterdam Marketing. Het overleg vindt drie tot vier maal per jaar plaats en vaker indien nodig. Het OAM heeft beperkte rechtsbevoegdheid. Het bestuur van het OAM bestaat uit:
- Michiel Buchel, directeur NEMO (voorzitter)
- Judikje Kiers, directeur Amsterdam Heritage Museums (vice-voorzitter)

MOAM
Het MOAM (Marketing Overleg der Amsterdamse Musea) is een overleg waar alle hoofden en of directeuren marketing & communicatie plaats hebben. Zij adviseren het OAM en ze zijn opdrachtnemer vanuit het OAM. Dit overleg vindt vier maal per jaar plaats en vaker indien nodig. Het MOAM overleg wordt voorgezeten door:
- Matthijs Bakker, marketing manager FOAM (voorzitter)

De Stichting (SAM)
Het behartigen van haar gezamenlijke zakelijke belangen is ondergebracht in de stichting SAM (Samenwerkende Amsterdamse Musea).
Stichting (SAM) heeft een bestuur bestaande uit:
- Adriaan Dönszelmann, zakelijk directeur Van Gogh Museum (voorzitter)
- Judikje Kiers, directeur Amsterdam Heritage Museums (secretaris)
- Guus Sluiter, directeur Uitvaartmuseum (penningmeester)
- Jacqueline Grandjean, directeur Oude Kerk
- Liesbeth Bijvoet, zakelijk directeur Joods Cultureel Kwartier

Manager: Carli van de Kerkhof
Interim Manager: Lilia Iosilevich

De Museumnacht is ooit vanuit het MOAM ontstaan, maar staat inmiddels op eigen benen met relatieafspraken met SAM (www.n8.nl).
Het secretariaat van het OAM en het MOAM wordt gedaan door Amsterdam Marketing (www.iamsterdam.com).
Het ACI zijn de Amsterdamse Culturele Instellingen. Het OAM is hier onderdeel van. Meer informatie ACI >>>